قیمت کابینت

پکیج های فروش کابینت آشپزخانه (ویژه کاربران خانگی)

 • ارزان
 • ۴۰۰٫۰۰۰ – ۳۰۰٫۰۰۰
  • MDF و لترون
  • صفحه غیر شرکتی
  • لولا معمولی
  • ریل معمولی
  • جک معمولی
  • دستگیره تا سقف یک درصد قیمت کابینت
  • ارتفاع دیواری 70 سانت

 • اقتصادی
 • ۶۰۰٫۰۰۰ – ۴۰۰٫۰۰۰
  • تمام MDF
  • صفحه شرکتی
  • لولا آرام بند
  • ریل ساچمه ای
  • جک معمولی
  • دستگیره تا سقف یک درصد قیمت کابینت
  • ارتفاع دیواری 70 سانت

 • لاکچری
 • ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ – ۷۰۰٫۰۰۰
  • تمام MDF
  • صفحه شرکتی
  • لولا آرام بند
  • ریل ساچمه ای و بلوم آلمان
  • جک معمولی و اونتوس
  • دستگیره تا سقف یک درصد قیمت کابینت
  • ارتفاع دیواری70 سانت

پکیج های فروش کابینت آشپزخانه (ویژه انبوه سازان)

 • ارزان
 • ۳۰۰٫۰۰۰ – ۲۰۰٫۰۰۰
  • MDF و لترون
  • صفحه غیر شرکتی
  • لولا معمولی
  • ریل معمولی
  • جک معمولی
  • دستگیره تا سقف یک درصد قیمت کابینت
  • ارتفاع دیواری 70 سانت

 • اقتصادی
 • ۵۰۰٫۰۰۰ – ۳۰۰٫۰۰۰
  • تمام MDF
  • صفحه شرکتی
  • لولا آرام بند
  • ریل ساچمه ای
  • جک معمولی
  • دستگیره تا سقف یک درصد قیمت کابینت
  • ارتفاع دیواری 70 سانت

 • لاکچری
 • ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۶۰۰٫۰۰۰
  • تمام MDF
  • صفحه شرکتی
  • لولا آرام بند
  • ریل ساچمه ای و بلوم آلمان
  • جک معمولی و اونتوس
  • دستگیره تا سقف یک درصد قیمت کابینت
  • ارتفاع دیواری70 سانت