قیمت کابینت

پکیج های فروش کابینت آشپزخانه (ویژه کاربران خانگی)

 • ارزان
 • تماس بگیرید
  • ملامینه
  • صفحه غیر شرکتی
  • لولا معمولی
  • ریل معمولی
  • جک معمولی
  • دستگیره تا سقف یک درصد قیمت کابینت
  • ارتفاع دیواری 70 سانت

 • اقتصادی
 • تماس بگیرید
  • تمام MDF
  • صفحه شرکتی 3 سانت
  • لولا آرام بند
  • ریل ساچمه ای
  • جک معمولی
  • دستگیره تا سقف یک درصد قیمت کابینت
  • ارتفاع دیواری 70 سانت

 • لاکچری
 • تماس بگیرید
  • تمام MDF
  • صفحه شرکتی 5 سانت
  • لولا آرام بند با ضمانت تعویض 5 ساله
  • ریل ساچمه ای و بلوم با ضمانت تعویض 2 ساله
  • جک بلوم با ضمانت تعویض 2 ساله
  • دستگیره تا سقف یک درصد قیمت کابینت
  • ارتفاع دیواری70 سانت

پکیج های فروش کابینت آشپزخانه (ویژه انبوه سازان)

 • ارزان
 • تماس بگیرید
  • MDF و ملامینه
  • صفحه غیر شرکتی
  • لولا معمولی
  • ریل معمولی
  • جک معمولی
  • دستگیره تا سقف یک درصد قیمت کابینت
  • ارتفاع دیواری 70 سانت

 • اقتصادی
 • تماس بگیرید
  • تمام MDF
  • صفحه شرکتی
  • لولا آرام بند
  • ریل ساچمه ای
  • جک معمولی
  • دستگیره تا سقف یک درصد قیمت کابینت
  • ارتفاع دیواری 70 سانت

 • لاکچری
 • تماس بگیرید
  • تمام MDF
  • صفحه شرکتی
  • لولا آرام بند
  • ریل ساچمه ای و بلوم آلمان
  • جک بلوم المان
  • دستگیره تا سقف یک درصد قیمت کابینت
  • ارتفاع دیواری70 سانت